Projekty Stipendium

Badania przemysłowe i prace rozwojowe wspierające rozwój biznesu

 

Od lipca 2016 r. LTC Sp. z o.o. realizuje projekt Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów - ISB . Stipendium wykona szereg prac rozwojowych związanych z IT.

Od października 2015 r. FINN Sp. z o.o. realizuje pięcioletni projekt System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści - SWP , w ramach działania Poddziałania 1.1.2 POIR. Spośród 83 wniosków tylko 5 otrzymało dofinansowanie. Nasz projekt uplasował się na 2. miejscu. Stipendium wykona szereg prac rozwojowych.

Projekty są wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Komercjalizacja wyników projektów w dziedzinie filmu

– produkty CinemaVision

Stipendium wraz z producentem FINN Sp. z o.o. inicjują i integrują partnerskie działania w projektach filmowych. Partnerzy: Fundacja CinemaVision, Fundacja Isyrius, Softsystems.pl, Open-RnD, Politechnika Łódzka.