Projekty Stipendium

Badania przemysłowe i prace rozwojowe wspierające rozwój biznesu

 

Instytut Nauki i Techniki Stipendium inicjuje i integruje partnerskie działania w ramach projektów B+R+I w dziedzinie systemów sterowania oraz w branży informatycznej i audiowizualnej.

Partnerami naukowymi są: Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki i ZarządzaniaFundacja CinemaVision, Fundacja Isyrius, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.

Partenrami biznesowymi są: Optimus Sp. z o.o.MobileMS Sp. z o.o.Kodegenix Sp z o.o., LTC Sp. z o.o., FINN Sp. z o.o., Fundacja Isyrius.

Projekty są wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Ostatnio zrealizowane projekty:

- W 2022 r. zakończono realizację projektu pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów" (IMW).

- W 2021 r. zakończono realizację projektu pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści" (SWP).

- W 2020 r. zakończono realizację projektu pt. „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika" (AIS).

- W 2019 r. zakończono realizację projektu pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" (ISB).

 

Nowe i innowacyjne technologie oraz produkty wprowadzono do komercyjnych ofert przedsiębiorców realizujących projekty B+R+I.