Ankieta

Optimus - Konkursy dla kadry w Projekcie AIS

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo „OPTIMUS” Sp. z o.o.

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84K

NIP 8270018155, REGON 730173184

KRS 0000203770

tel. +48 43 827 10 07

optsier@onet.pl

Osoba do kontaktu: Roland Jurek, tel. +48 43 827 10 07, e-mail: optsier@onet.pl

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2019:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika” (AIS) dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej: I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej.

Do wszystkich konkursów dla Kadry stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

  • Główna kategoria: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
  • Podkategoria: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 

  • Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr AIS UC.01/2019-S.03 na Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 3 w zakresie prac projektowych, programistycznych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania dla Projektu AIS.

Dokumenty