Ankieta

Stipendium - Konkursy dla kadry w Projekcie AIS

Dane kontaktowe

Instytut Nauki i Techniki Stipendium

ul. Pabianicka 159/161,

93-490 Łódź,

NIP 7292702740, REGON 101524400, KRS 0000445314

tel +48 42 201 13 50, fax +48 42 201 13 53

info@stipendium.pl, http://www.stipendium.pl

Osoba do kontaktu: Jakub Wawrzyniak, tel. 42 201 13 50, e-mail: info@stipendium.pl

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2019:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika” (AIS) dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej: I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej.

Do wszystkich konkursów dla Kadry stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

  • Główna kategoria: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
  • Podkategoria: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 

  • Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr AIS UC.04/2019-S.02  na Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 2 w zakresie prac projektowych, programistycznych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania dla Projektu  AIS.
  • Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr AIS UC.05/2019-S.02  na Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 2 w zakresie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania dla Projektu  AIS.

Dokumenty