Ankieta

Optimus - Zamówienia

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo „OPTIMUS” Sp. z o.o.

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84K

NIP 8270018155, REGON 730173184

KRS 0000203770

Kontakt: Roland Jurek, tel. +48 43 827 10 07, e-mail: ais@stipendium.pl.

 

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2019:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika” (AIS) dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej: I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzone są postępowania:

  • Postępowanie nr AIS.O K1 na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy autonomicznego i inteligentnego sterownika (AIS)”