Ankieta

Stipendium - Zamówienia

Dane kontaktowe

Instytut Nauki i Techniki Stipendium

ul. Pabianicka 159/161,

93-490 Łódź,

NIP 7292702740, REGON 101524400, KRS 0000445314

tel +48 42 201 13 50, fax +48 42 201 13 53

info@stipendium.pl, http://www.stipendium.pl

Osoba do kontaktu: Jakub Wawrzyniak, tel. 42 201 13 50, e-mail: info@stipendium.pl

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2019:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika” (AIS) dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej: I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 prowadzone są postępowania:

  • Postępowanie nr AIS.SI K1 na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy autonomicznego i inteligentnego sterownika (AIS)”