Ankieta

Kodegenix - Konkursy dla kadry w Projekcie IMW

Dane kontaktowe

Kodegenix Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4B/2

95-040 Koluszki

 

NIP: 7282805912, REGON: 363620112, KRS 0000599028

Osoba do kontaktu:  Tomasz Krym, tel. 600 896 816, e-mail: office@kodegenix.pl.

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2020:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” (IMW) nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej.

Do wszystkich konkursów dla Kadry stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

  • Główna kategoria: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
  • Podkategoria: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 

  • Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr IMW.KGX UC.04/2020-E7S1 na Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista ICT – Etap 7 w zakresie prac projektowych, programistycznych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz przeprowadzaniu testów oprogramowania dla Projektu IMW.