Ankieta

Stipendium - Konkursy dla kadry w Projekcie IMW

Dane kontaktowe

Instytut Nauki i Techniki Stipendium

ul. Pabianicka 159/161,

93-490 Łódź,

NIP 7292702740, REGON 101524400, KRS 0000445314

tel +48 42 201 13 50, fax +48 42 201 13 53

info@stipendium.pl, http://www.stipendium.pl

Osoba do kontaktu: Jakub Wawrzyniak, tel. 42 201 13 50, e-mail: info@stipendium.pl

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2020:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” (IMW) nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej.

Do wszystkich konkursów dla Kadry stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

  • Główna kategoria: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
  • Podkategoria: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 

  • Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr IMW.SI UC.10/2021-E5S2 na Usługi kadry naukowo-technicznej – Specjalista elektroniki – Etap 5 w zakresie prac projektowych, wykonawczych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz testowaniu prototypów. dla Projektu  IMW.