Ankieta

Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr IMW.SI UC.10/2021-E5S2

Specjalista elektroniki – Etap 5 w zakresie prac projektowych, wykonawczych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz testowaniu prototypów.

Opis

Postępowanie rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena i maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu.

1. Krystian Sierota, dane osobowe; data wpływu: 02.02.2021 godz. 14:30, cena: 100 zł/h, Maksymalna liczba godzin dyspozycyjnych w miesiącu: 100.

Data publikacji: 29.01.2021 r.

Przedmiotem zapytania jest wybór 1 (jednej) osoby, realizującej usługi kadry naukowo-technicznej w roli: Specjalista elektroniki – Etap 5 w zakresie prac projektowych, wykonawczych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych oraz testowaniu prototypów. Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo-techniczną do realizacji projektu pn.  „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów”.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono w Bazie Konkurencyjności na stronie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29672

 

Dokumenty