Ankieta

Kodegenix - Zamówienia

Dane kontaktowe

Kodegenix Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4B/2

95-040 Koluszki

NIP: 7282805912, REGON: 363620112, KRS 0000599028

Kontakt: Tomasz Krym, tel. 600 896 816, e-mail: office@kodegenix.pl.

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2020:

W związku z realizowanym Projektem pt. „ Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, prowadzone są postępowania:

  • Postępowanie nr IMW.KGX K1 na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów technicznych do testów oprogramowania”.