Ankieta

Stipendium - Zamówienia

Dane kontaktowe

Instytut Nauki i Techniki Stipendium

ul. Pabianicka 159/161,

93-490 Łódź,

NIP 7292702740, REGON 101524400, KRS 0000445314

tel +48 42 201 13 50, fax +48 42 201 13 53

info@stipendium.pl, http://www.stipendium.pl

Osoba do kontaktu: Jakub Wawrzyniak, tel. 42 201 13 50, e-mail: info@stipendium.pl

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2019:

W związku z realizowanym Projektem pt. „ Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów” nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, prowadzone są postępowania:

  • Postępowanie nr IMW.SI K1 na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy prototypów IMW”