Ankieta

Projekt IRS

Projekt pt. "Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle"

fe_poir_poziom_pl-1_rgb.jpg

 

Projekt pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle” nr Umowy:  POIR.04.01.04-00-0022/17-00 z dnia 11.06.2018 r. dofinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizuje konsorcjum naukowe w składzie:

LTC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider Projektu

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Fundacja Informatyki i Zarządzania

 

Czas realizacji Projektu wynosi 21 miesiąceod 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wartość projektu ogółem: 3 212 325,00 PLN

Kwota dofinansowania: 2 093 715,00 PLN

 

CELEM PROJEKTU jest opracowanie instalacji demonstracyjnych ŚRODOWISKA INTELIGENTNYCH, ROZPROSZONYCH SYSTEMÓW STEROWANIA W BIZNESIE I PRZEMYŚLE. Środowisko umożliwi Wnioskodawcy unifikację i optymalizację różnych modeli wdrożeniowych infrastruktury systemów sterowania.

Nowe rozwiązania technologiczne, określane w skrócie IRS, zapewnią jednolite mechanizmy budowy, wdrażania, eksploatacji i rozwoju systemów sterowania przemysłowego i biznesowego, bez względu na zastosowany model infrastruktury (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa, wdrożenie na infrastrukturze lokalnej, rozproszony system energooszczędnych mikrokontrolerów, IoT, modele mieszane). Dzięki eksperymentalnym pracom rozwojowym, realizowanym przy wykorzystaniu instalacji demonstracyjnych, doprowadzą do uzyskania unikatowej technologii, zapewniającej możliwości elastycznej i zarazem bezpiecznej zmiany zastosowanego modelu wdrożeniowego infrastruktury.

Technologie i produkty IRS wykorzystują wyniki własnych projektów B+R konsorcjantów w programach Demonstrator+ oraz POIR.

RÓWNORZĘDNYM CELEM jest równoległe opracowanie nowego MODELU PROCESU BUDOWY, WDRAŻANIA, EKSPLOATACJI I ROZWOJU IRS, zapewniającego optymalne wykorzystanie cech środowiska IRS w celu minimalizacji kosztów zmiany modelu architektury przy zachowaniu najwyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa. Model stanowić będzie również podstawę świadczenia usług eksperckich na bazie rozwiązań oraz know-how wypracowanego w projekcie.

Konsorcjanci uzyskają przewagę konkurencyjną dzięki nowym produktom wykorzystującym nową, przełomową technologię. Produkty oparte o rozwiązania IRS wprowadzą na rynek europejski nową klasę systemów sterowania łączących wysoki poziom niezawodności z elastycznością i funkcjonalnością systemów biznesowych. Konsorcjum wykorzysta wyniki Projektu w swojej działalności biznesowej w Polsce.

Z uwagi na dużą szansę komercjalizacji wyników Projektu, wypełniających istotną lukę rynkową, również zostanie osiągnięty CEL BIZNESOWY.