Ankieta

PE

Projekt pt. „Predykcyjny system zarządzania energią EnMS”

program_operacyjny_inteligentny_rozwoj_belka.jpg

Projekt pt. „Predykcyjny system zarządzania energią EnMS”
nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.01-00-0281/20-00
 z dnia 25.09.2020
 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizuje konsorcjum naukowe w składzie:

 

Czas realizacji Projektu wynosi 36  miesięcy - od  01.07.2020 r. do  30.06.2023 r.

Wartość Projektu ogółem: 3 992 491,18 PLN

Kwota dofinansowania: 3 211 177,06 PLN

 

Przedmiotem projektu jest uniwersalny, predykcyjny SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ EnMS (ang. Energy Management System), odpowiadający na popyt wymagającego rynku systemów kontroli efektywności energetycznej procesów przemysłowych oraz budynków. System obejmuje oprogramowanie i moduł sprzętowy, współpracujące z inteligentnymi sterownikami do kontroli parametrów i wskaźników środowiskowych.

Cel projektu zostanie osiągnięty, kiedy Wnioskodawca uzyska efekt innowacji procesowej i produktowej, a nowy co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych system zdywersyfikuje komercyjną ofertę produktowo-usługową FINN, znajdującą uznanie licznych i wieloletnich klientów.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, istotą innowacyjności rozwiązań będą predykcyjne i adaptacyjne algorytmy zaimplementowane w oprogramowaniu sterowników oraz EnMS, udostępniających użytkownikom m.in. funkcjonalności:

a) dotyczących analizy i kontroli wskaźników wyniku energetycznego (WWE) opartych na adaptacyjnych modelach z zestawami wzorcowych WWE dla popularnych i biznesowo uzasadnionych zastosowań, zgodnych m.in. z normami w seriach ISO 50000 i EN 16798,

b) kontroli parametrów środowiska wymaganych w m.in. w normach ISO 7726, ISO 7730,

c) automatyzujące audyty i przeglądy energetyczne,

d) wspierające systemy automatyzacji i sterowania budynku BACS (Building Automation and Control System, ISO 16484).

Wnioskodawca zrealizuje cel biznesowy zdobywając przewagę konkurencyjną, dzięki cechom nowego systemu EnMS i modelu procesu świadczenia usług w zakresie wdrożeń systemu, zapewniającymi:

a) automatyzację kontroli WWE oraz prognozę zużycia energii, opartą na wszechstronności i spójności analiz zagadnień z obszaru sterowania przemysłowego oraz biznesowego,

b) autonomiczność kontroli komfortu środowiskowego,

c) interoperacyjność, umożliwiającą współpracę z wieloma urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi różnych producentów.