Ankieta

Audyt

W dniu 28 lipca 2017 r. przeprowadzona została  weryfikacjia wydatków poniesionych w okresie od 10.2016 - 02.2017 przez firmę Idipsum Sp. z o.o w Projekcie pn. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści" - SWP - realizowanego przez FINN Sp. z o.o., w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W opinii z dn. 15.09.2017 r. nie wydano zaleceń oraz nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości podczas weryfikacjia wydatków.