Ankieta

Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr SWP UC.32/2019-W1.10

Specjalista w zakresie technik i aplikacji postprodukcji

Opis

Postępowanie rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena.
1. Miłosz Cieślikowski-Ryczko, dane osobowe, data wpłynięcia 11.02.2019 godz. 15:45, cena: 65,73 zł/h
(55,00 zł/h podniesiona zgodnie z obowiązującymi przepisami o dodatkowe narzuty i koszty ponoszone przez Zamawiającego)

Data publikacji: 04.02.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest wybór 1 (jednej) osoby w roli Specjalisty w zakresie technik i aplikacji postprodukcji.

Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo – techniczną do realizacji projektu pn.  „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie Konkursów dla kadry

Dokumenty