Ankieta

Zapytanie Ofertowe / Konkurs nr SWP UC.35/2019-W1.02

Specjalista w zakresie metod inteligentnego wyszukiwania, indeksowania i dostępu do treści multimedialnych

Opis

Postępowanie rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena.
1. Monika Krawętek-Foryś, dane osobowe, data wpłynięcia 08.02.2019 godz. 11:50, cena: 60 zł/h
2. Jerzy Wiśniewski, dane osobowe, data wpłynięcia 08.02.2019 godz. 15:00, cena: 65 zł/h
3. Dariusz Makowski, dane osobowe, data wpłynięcia 08.02.2019 godz. 8:00, cena: 80 zł/h

Data publikacji: 04.02.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest wybór 3 (trzech) osób w roli Specjalisty w zakresie metod inteligentnego wyszukiwania, indeksowania i dostępu do treści multimedialnych.

Wybrana osoba będzie stanowić kadrę naukowo – techniczną do realizacji projektu pn.  „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Regulamin udzielania zamówienia dostępny jest na głównej stronie Konkursów dla kadry

Dokumenty