Ankieta

Spis zaplanowanych zamówień dotyczących realizacji Projektu SWP

Dane kontaktowe

FINN Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź

Tel. +48 42 206 66 01, Fax +48 42 684 98 92, E-mail sekretariat@finn.pl, www.finn.com.pl

Osoba do kontaktu: Ryszard Sztoch, tel. (42) 206 66 00, e-mail: sekretariat@finn.pl

 

Zaplanowane zamówienia dotyczące realizacji Projektu pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści" (SWP) w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmują:

 

1. Postępowanie nr SWP K1.1/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi w zakresie prac rozwojowych konwersji materiałów filmowych przy pomocy wyspecjalizowanych stanowisk kontroli jakości” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Do postępowania stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

 • 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

2. Postępowanie nr SWP K1.2/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi informatyczne w zakresie komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Do postępowania stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

 • 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

3. Postępowanie nr SWP K2/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi informatyczne w zakresie komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu centrum certyfikacji oraz dostawa i aktualizacja licencji komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu centrum certyfikacji” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Do postępowania stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

 • 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

4. Postępowanie nr SWP K3/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi informatyczne w zakresie komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu inteligentnego indeksowania i wyszukiwania oraz dostawa i aktualizacja licencji komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu inteligentnego indeksowania i wyszukiwania” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Do postępowania stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

 • 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

5. Postępowanie nr  SWP K4a-K7a/2016 prowadzone w celu realizacji zamówienia pn. „Dostawa podzespołów i akcesoriów technicznych do budowy prototypów urządzeń, wynajem aparatury do prac rozwojowych i testów prototypów, dostawa materiałów eksploatacyjnych do testowania prototypów urządzeń, konserwacje, przeglądy i naprawy aparatury technicznej oraz usługi dotyczące promocji Projektu” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Do postępowania stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

 • 31000000 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie,
 • 32330000 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo,
 • 38651500 - Kamery filmowe,
 • 31700000 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne ,
 • 31600000 - Sprzęt i aparatura elektryczna,
 • 50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne,
 • 79340000 - Usługi reklamowe i marketingowe,
 • 22462000 - Materiały reklamowe,
 • 79822500 - Usługi projektów graficznych.

 

6. Postępowanie nr  SWP K4b/2016 prowadzone w celu realizacji zamówienia pn. Dostawa podzespołów i akcesoriów technicznych do budowy prototypów urządzeń” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.

Do postępowania stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

 • 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne,
 • 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna,
 • 48822000-6 Serwery komputerowe.

 

Szczegóły są zawarte na stronach dotyczących poszczególnych zamówień