Ankieta

Zamówienia

Dane kontaktowe

FINN Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź

Tel. +48 42 206 66 01, Fax +48 42 684 98 92, E-mail sekretariat@finn.pl, www.finn.com.pl

Osoba do kontaktu: Ryszard Sztoch, tel. (42) 206 66 00, e-mail: sekretariat@finn.pl

Ogłoszenia o postępowaniach w Projekcie SWP – 2018:

W związku z realizowanym Projektem pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści" (SWP) w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzone są postępowania:

FINN Sp. z o.o. nie prowadzi obecnie postępowań.

Dokumenty