Ankieta

Archiwum zamówień 2015

Ogłoszenia o postępowaniach – 2015:

  1. Postępowanie nr SWP K1.1/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi w zakresie prac rozwojowych konwersji materiałów filmowych przy pomocy wyspecjalizowanych stanowisk kontroli jakości” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.
  2. Postępowanie nr SWP K1.2/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi informatyczne w zakresie komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.
  3. Postępowanie nr SWP K2/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi informatyczne w zakresie komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu centrum certyfikacji oraz dostawa i aktualizacja licencji komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu centrum certyfikacji” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.
  4. Postępowanie nr SWP K3/2015 prowadzonym w trybie rozeznania rynku prowadzone w celu wyboru podwykonawcy na „Usługi informatyczne w zakresie komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu inteligentnego indeksowania i wyszukiwania oraz dostawa i aktualizacja licencji komponentów aplikacyjnych do prototypu modułu inteligentnego indeksowania i wyszukiwania” w Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.