Ankieta

Promocja, zdjęcia, filmy

Promocja wyników projektów flmowych B+R+I komercjalizowanych pod nazwą CinemaVision.

Promocja wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych wspierających rozwój systemu CinemaVision skoncentrowana jest na przekazaniu Państwu jak najszerszej informacji o działaniach projektowych B+R+I.

Podstawowym źródłem komunikacji jest serwis www.projekty.stipendium.pl, który zawiera wszystkie informacje o projektach i ich celach, informacje o badaniach realizowanych w ramach projektów oraz aktualności poświęcone bieżącym działaniom podmiotów realizujących projekty naukowe. Na stronie znajduje się także galeria zdjęć oraz filmów mających charakter dokumentacyjny.

Z projektami B+R+I oraz ich efektami będzie można zaznajomić się także podczas konferencji naukowo-technicznych. Uczestnicy zapoznają się z wynikami testów dotyczących technik 3D, algorytmów, aplikacji i instalacji demonstracyjnych.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych projektów oraz w celach edukacyjnych kadra naukowo-badawcza projektów wzięła dotychczas udział w rozmaitych konferencjach, targach i spotkaniach specjalistów z zakresu technologii 3D i nowoczesnego wykorzystania osiągnięć techniki w sektorze filmowym, m.in.:

- International Broadcasting Convention 2014 oraz 2015 (IBC) - największe w Europie międzynarodowe targi przemysłu filmowego,

- International Conference "Mixed. Design of Integrated Circuits and Systems 2015 (MIXDES) - przezentowane są najnowsze osiągnięcia w projektowaniu, modelowaniu, symulacji i produkcji mikro oraz nanoelektroniki, półprzewodników, czujników, siłowników czy urządzeń energetycznych. Materiały konferencyjne MIXDES są indeksowane w bazie INSPEC i dostępne w IEEE Xplore,

- Film Video Foto - polskie Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych.

***

Zapraszamy do przeczytania artykułów nt. systemu CinemaVision, w ramach którego komercjalizowane są wyniki Projektów B+R+I:

 • Informacje na temat systemu CinemaVision pojawiły się również w cyklu audycji  "Innowacje w Toku" Radia TOK FM:  część Iczęść II

***

Referaty związane z realizacją projektów wygłoszone na  zagranicznych konferencjach naukowych lub branżowych:

 • "Image Acquisition and Processing with MTCA.4", 2nd MTCA workshop for industry and research, P. Perek, M. Orlikowski, G. Jablonski, D. Makowski, A. Mielczarek, December 11-12, 2013, Hamburg, Germany
 • "Beyond 10 Gbps with MTCA.4", 2nd MTCA workshop for industry and research, D. Makowski, December 11-12, 2013, Hamburg, Germany
 • "128 Gbps PCIe link for data acquisition with MTCA.4", D. Makowski, 3rd MicroTCA Workshop for Industry and Research 2014, Hamburg, Germany
 • "Image acquisition and processing with MicroTCA.4", D. Makowski, 4th MicroTCA workshop for industry and research, December 09-10, 2015, Hamburg, Germany
 • "High Speed Optical Line Detector for MTCA.4,", A. Mielczarek, D. Makowski, A. Szubert, MTCA Workshop 2016, Hamburg, Germany
 • "Image analyzer for stereoscopic camera rig alignment", A. Mielczarek, D. Makowski, P. Perek, P. Plewiński,A. Szubert, A. Napieralski, Journal of Real-Time Image Processing, Vol.: (0123456789)
 • "High-performance image acquisition processing system with MTCA.4" D. Makowski, A. Mielczarek, P. Perek, G. Jabłoński, M. Orlikowski, B. Sakowicz, A. Napieralski, P. Makijarvi, S. Simrock, V. Martin, Real Time Conference (RT), Nara, Japan, 2014
 • Panel Q&A podczas 13. edycji międzynarodowego festiwalu filmowego Los Angeles 3-D Movie Festival (Wacław Mikłaszewski, Los Angeles, USA, 08-11.12.2016 r.) -  Specjalna Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 3D
Referaty związane z realizacją projektów wygłoszonych na krajowych konferencjach naukowych lub branżowych:
 • 15-16 stycznia 2015 r. w Łodzi pt. „Różnice pomiędzy technologiami 2D i 3D w procesie rejestracji obrazu filmowego i jego postprodukcji”

25-26 czerwca 2015 r. w Toruniu pt. Mixed design of integrated circuits and systems – „MIXDES 2015”:

 • "Methods of 3D Images Quality Assesment", B. Sakowicz, M. Kamiński, R. Ritter, R. Kotas, P. Marciniak, J. Kupis, P. Sękalski, A. Napieralski (Lodz Univ. of Techn., Poland)
 • "Stereoscopic Image Perception Quality Factors", K. Fornalczyk, P. Napieralski, D. Szajerman, A. Wojciechowski (Lodz Univ. of Techn., Poland), P. Sztoch (FINN, Poland), J. Wawrzyniak (Inst. of Science and Techn. Stipendium, Poland)
 • "Towards Automatic Calibration of Stereoscopic Video Systems", P. Perek, D. Makowski, A. Mielczarek, A. Napieralski (Lodz Univ. of Techn., Poland), P. Sztoch (FINN, Poland)
 • "Calibration of Stereoscopic Camera Rigs Using Dedicated Real-Time SDI Video Processor", A. Mielczarek, P. Perek, D. Makowski, A. Napieralski (Lodz Univ. of Techn., Poland), P. Sztoch (FINN, Poland)
 • "Application of PCI Express Interface in High-Performance Video Systems", D. Makowski (Lodz Univ. of Techn., Poland)
 • "Remote Control of 3D Camera Rig with Embedded System", P. Plewiński, D. Makowski, A. Mielczarek, A. Napieralski (Lodz Univ. of Techn., Poland), P. Sztoch (FINN, Poland)
 • "Mobile Application for Remote Control of Stereoscopic Images Acquisition System", M. Włodarczyk, M. Borzęcki, T. Płuciennik, A. Skwarna, M. Świecznik, J. Sierocińska, B. Jóźwiak (Open-RnD, Poland)
 • "A Simple Multithreaded C++ Framework for High-Performance Data Acquisition Systems", R. Inglés, P. Perek, M. Orlikowski, A. Napieralski (Lodz Univ. of Techn., Poland)

Konferencja MIXDES 2016, 23-25.06.2016:

 • "SDI image acquisition module for 3D applications", Aleksander Szubert, Dariusz Makowski, Aleksander Mielczarek, Andrzej Napieralski: 99-101
 • "Efficient uncalibrated rectification method for stereo vision systems", Piotr Perek, Dariusz Makowski, Andrzej Napieralski: 89-92

Konferencja 07-08 grudnia 2015 r. w Łodzi podsumowująca Projekt pt. „Rejestracja obrazu stereoskopowego”:

 • "Analiza jakosci filmów stereoskopowych na podstawie monitorowania reakcji biomechanicznych użytkownika", Krzysztof Fornalczyk
 • "CinemaVision Camera Calibrator. Oprogramowanie wspierajace kalibracje kamer 3D oraz analizę głebi obrazu stereoskopowego", Piotr Perek
 • "Analizator obrazu - rozwiązanie sprzętowe wspomagające kalibrację rigów 3D", Aleksander Mielczarek
 • "Wykorzystanie systemów wbudowanych do zdalnego sterowania rigiem stereoskopowym", Paweł Plewiński
 • "Prezentacja aplikacji CV Fountain Editor – na podstawie scen z filmu No Panic, With a Hint of Hysteria", Krzysztof Piskorski, Ryszard Sztoc, Przemysław Sztoch
 • "Prezentacja aplikacji CV Shot Calculator",  Jakub Urbański, Przemysław Sztoch