Ankieta

Aktualności

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt SWP otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 5,8 mln zł.

Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wynosi ponad 9,6 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 21 września 2015 roku. Spośród 83 wniosków tylko 5 otrzymało dofinansowanie. Projekt SWP uplasował się na 2. miejscu.

Realizację Projektu zgodnie z planem zakończymy 31 grudnia 2020 roku.

Poniżej prezentujemy film o produktach Systemu CinemaVision.

System CinemaVision - film promocyjny 3D UHD

 

Aktualności projektów