Ankieta

Konkursy dla kadry w Projekcie IRS

prowadzonych przez Fundację Informatyki i Zarządzania

Opis

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Fundacja Informatyki i Zarządzania

ul. Szpitalna 15

95-200 Pabianice

NIP 7272660642 , REGON 100087765

KRS 0000242379

Tel. +48 (42) 201 13 00 , Fax +48 (42) 683 04 23, (42) 201 13 03

E-mail sekretariat@fiiz.pl, www.fiiz.pl

Osoba do kontaktu: Daria Konieczna, tel. +48 (42) 201 13 00, e-mail sekretariat@fiiz.pl

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2019:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle” realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej.

Do wszystkich konkursów dla Kadry stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

  • Główna kategoria: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
  • Podkategoria: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.