Ankieta

Zamówienia LZT

Dane kontaktowe

Instytut Nauki i Techniki Stipendium

ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź

Tel. +48 42 201 13 50, Fax +48 42 201 13 53, e-mail: info@stipendium.pl, www.stipendium.pl

Osoba do kontaktu: Jakub Wawrzyniak, tel. +48 42 201 13 50, e-mail: info@stipendium.pl

Ogłoszenia o postępowaniach w Projekcie LZT– 2018:

W związku z realizowanym Projektem pt. Laboratorium Zaawansowanych Technik ICT, Obrazu oraz Bezpieczeństwa, Archiwizacji i Udostępniania Treści Cyfrowych (LZT)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałanie I.2.I Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw prowadzone są postępowania:

  1. Postępowanie nr LZT K1 na realizację zamówienia pn.  „Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratorium Zaawansowanych Technik ICT, Obrazu oraz Bezpieczeństwa, Archiwizacji i Udostępniania Treści Cyfrowych (LZT)".

Dokumenty