Ankieta

Zamówienia w Projekcie RIS

W związku z planowanym Projektem pt. „Środowisko rozproszonych, inteligentnych systemów sterowania w biznesie i przemyśle" (RIS) w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzone są postępowania.

Projekt realizuje konsorcjum trzech podmiotów:

  1. Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM (Lider Konsorcjum)
  2. KODEGENIX Sp. z o.o.
  3. Maciej Idaczyk IDANET