Ankieta

Wyniki Projektu

Prezentowane materiały przedstawiają wyniki uzyskane w Projekcie.

Opis

Rezultatem Projektu jest utworzenie systemu Tworzenia i Zarządzania Treściami (TZT) o cechach aplikacji zarządzania kontaktami z partnerami (ang. Partner Relation Management), na każdym etapie produkcji materiału wideo w modelu pracy rozproszonej, opartego na:

  • Systemie Badania Preferencji Widzów i Kontroli Jakości Filmów (PKJ) złożonego z modelu procesu, aplikacji i stanowisk,
  • Systemie oprogramowania do tworzenia oraz bezpiecznego i inteligentnego zarządzania dokumentami – scenariuszy, planów dnia, umów itp. (ZD),
  • Systemie oprogramowania do tworzenia oraz bezpiecznego i inteligentnego zarządzania materiałem wideo (ZMW),
  • Systemie oprogramowania do Kalibracji i Zarządzania Kolorem (ZK),
  • infrastrukturze technicznej w postaci sprzętowej platformy VPN (VPN).

System TZT tworzy zintegrowany system informatyczny o funkcjonalności PRM umożliwiającej:

  • Usprawnienie przepływu informacji, co w znacznym stopniu wpłynie na zacieśnienie współpracy między poszczególnymi członkami zespołu realizacyjnego zaangażowanymi w produkcję materiałów wideo.
  • Automatyzację procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi podmiotami, w tym m.in. MCN, domów mediowych, agencji product placementowych, youtuberów, podwykonawców czy podmiotów z branży filmowej.
  • Koordynacje i nadzór wspólnych działań w zakresie tworzenia i zarządzania treściami cyfrowymi, na wszystkich etapach produkcji i udostępniania materiału wideo: preprodukcji, produkcji i postprodukcji.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego prezentującego wyniki Projektu TZT.

Film promocyjny Systemu TZT

Film promocyjny Systemu TZT (4 min)