Ankieta

TZT

Projekt pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz zarządzania treściami (TZT) w procedurach analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję”

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr.jpg

 

Projekt pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz zarządzania treściami (TZT) w procedurach analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję”

nr Umowy: RPLD.02.03.01-10-0007/17-00 z dnia 08.06.2018 r.

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014 - 2020.

 

Projekt realizuje Fundacja Isyrius.

Czas realizacji Projektu wynosi 7 miesięcyod 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu ogółem: 1 221 390,00 PLN

Kwota dofinansowania: 528 550,00 PLN

 

Głównym celem Projektu jest wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz bezpiecznego i inteligentnego zarządzania treściami (TZT) w procedurach analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję.

Rezultatem Projektu będzie stworzenie systemu TZT o cechach aplikacji zarządzania kontaktami z partnerami (ang. PRM) opartego na sprzętowej infrastrukturze VPN oraz na systemie oprogramowania:

  • do Tworzenia oraz Bezpiecznego i Inteligentnego Zarządzania Dokumentami – scenariuszami, umowami itp. (ZD),
  • do Tworzenia oraz Bezpiecznego i Inteligentnego Zarządzania Materiałem Wideo (ZMW),
  • do Kalibracji i Zarządzania Kolorem (ZK),
  • komponentów integrujących nowe rozwiązania ZD/ZMW/ZK/VPN z aplikacjami systemu Badania Preferencji Widzów i Kontroli Jakości Filmów (PKJ).

System TZT jest produktem przeznaczonym dla podmiotów z branży audiowizualnej, w tym dla  wielokanałowych sieci YouTube (YT) - MCN – Multi Channel Network, zrzeszających profesjonalnych internetowych twórców wideo. MCN pośredniczą między twórcami (youtuberami) a reklamodawcami, czuwają nad poprawnym funkcjonowaniem kanałów YT oraz wspierają ich w kwestiach technicznych.

Największe polskie MCN certyfikowane przez YT (LifeTube, Epic Makers), zrzeszają po ok. 250 kanałów, zawierających ponad 300 tys. klipów. Ogromna ilość danych oraz model pracy w chmurze (MCN, youtuberzy, reklamodawcy, agencje product placement), wymagają kompleksowego podejścia do tworzenia oraz zarządzania treściami w procedurach badania preferencji widzów i kontroli jakości obrazu.