Ankieta

Archiwum Projektów

W Archiwum umieszczono informacje o projektach, w których działania B+R osiągnęły częściowy sukces, a wyniki mające znaczenie biznesowe zostały przekazane do komercjalizacji.

W niektórych przypadkach wyniki badań przemysłowych bądź prac rozwojowych przekazane zostały do dalszych działań w ramach innych projektów B+R.