Ankieta

Konkursy dla kadry w Projekcie PKJ

Dane kontaktowe

Fundacja Isyrius

ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź

Tel. +48 503 857 517, +48 796 339 830, e-mail: info@isyrius.com, www.isyrius.com

Osoba do kontaktu: Alina Sztoch, tel. +48 796 339 830, e-mail: info@isyrius.com

Zapytania Ofertowe / Konkursy – 2018:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych” (PKJ) w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej.

Do wszystkich konkursów dla Kadry stosuje się następujące nazwy i kody CPV:

  • Główna kategoria: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
  • Podkategoria: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

Fundacja Isyrius nie prowadzi obecnie postępowań.

Dokumenty