Ankieta

Zamówienia

Dane kontaktowe

Fundacja Isyrius

ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź

Tel. +48 503 857 517, +48 796 339 830, e-mail: info@isyrius.com, www.isyrius.com

Osoba do kontaktu: Alina Sztoch, tel. +48 796 339 830, e-mail: info@isyrius.com

Ogłoszenia o postępowaniach w Projekcie PKJ:

W związku z realizowanym Projektem pt. „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych" (PKJ) w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego prowadzone są postępowania .

Fundacja Isyrius nie prowadzi obecnie żadnych postępowań.

Dokumenty