Ankieta

Projekt PKJ

Projekt pt. „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych” (PKJ)

 

baner_na_dokumenty_color.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych”

nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.01-00-0006/16-00

 

Projekt zrealizowała Fundacja Isyrius.

Celem Projektu było opracowanie nowatorskich narzędzi wykorzystujących adaptacyjne metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną, wizyjną oraz introspekcję, w celu zautomatyzowania analizy preferencji klientów oraz kontroli jakości produkcji filmów i gier komputerowych.

Implementacja nowych rozwiązań technologicznych i narzędzi było uwzględnienie nowatorskiego modelu procesu pomiaru, analizy oraz oceny preferencji klientów, a także kontroli jakości interfejsu gier komputerowych oraz obrazu filmowego o wysokich parametrach technicznych na wszystkich etapach produkcji filmu: developmencie, preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmów.

Projekt pt.  Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych " (PKJ) nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0006/16, zrealizowany został w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji Projektu wynosił  30 miesięcy – od 2016.07.01 do 2018.12.31.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 3 215 733,00 PLN.

Wartość dofinansowania Projektu: 1 929 439,80 PLN.

 

Spis zakończonych zamówień dotyczących realizacji Projektu PKJ