Ankieta

Wyniki Projektu PKJ

Prezentowane materiały przedstawiają wybrane raporty obejmujące wyniki praz rozwojowych uzyskane w Projekcie.

Opis

W ramach przeprowadzanych prac rozwojowych opracowywane są filmy z wynikami Projektu oraz raporty tekstowe i artykuły naukowe załączone na końcu strony.

Publikacje nt. Projektu PKJ w Internecie:

***
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
W dniu 05.12.2018 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna podsumowująca wyniki Projektu „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych” (PKJ), połączona z warsztatami posługiwania się systemem PKJ. Wydarzenie odbyło się w siedzibie firmy Isyrius.
Podczas konferencji odbyła się prezentacja nt. systemu PKJ złożonego ze stanowiska, aplikacji oraz modelu, dzięki któremu Isyrius świadczy usługi: badania preferencji widzów i kontroli jakości obrazu. Usługi świadczone są głównie dla firm z branży kultury i przemysłów kreatywnych, w tym dla producentów filmowych tworzących materiały audiowizualne o wysokich parametrach technicznych: tj. 3D, rozdzielczość 4K,
1000 fps. Narzędzia systemu PKJ dotyczące kontroli jakości obrazu pozwalają skutecznie eliminować i minimalizować błędy wytwórcze oraz optymalizować i modyfikować materiał filmowy pod kątem jak najwyższych wymogów technicznych.
Narzędzia dotyczące badania preferencji widzów wspomagają natomiast procesy wytwórcze filmów na wszystkich etapach produkcji pozwalając skutecznie optymalizować i modyfikować produkt końcowy, aby jak najlepiej dopasować go do potencjalnych odbiorców.
Przedstawione zostały przykłady działania aplikacji PKJ w zakresie powyższych zagadnień, m.in: korelacje stereopary, widoki rozkładu dysparycji pionowej stereopary, zestawienie wyników badania okulograficznego z wynikami działania mapy atencji wizualnej, widoki średniej wartości wskaźników oraz ich zmian w trakcie badania czy kwestionariuszowe metody oceny prezentowanego materiału filmowego.
Następnie zaprezentowano filmy dotyczące wyników Projektu PKJ:

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty posługiwania się systemem PKJ.

Zdjęcia z wydarzenia zamieszczamy w galerii poniżej.

 

PKJ RAP02 Saliency Map (5 min)Film promocyjno-informacyjny Projektu PKJ Nauka Movi(e): Algorytm na film (4 min)

Dokumenty