Ankieta

Projekty zrealizowane

W prezentowanych projektach uczestniczyliśmy jako wykonawca/podwykonawca prac rozwojowych.

 

W 2022 zakończono realizację projektu " Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów" nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. (IMW).

 

W 2021 zakończono realizację projektu „ System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści" nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00 (z dn. 24.11.2015 r.) realizowano w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (SWP)

Wyniki Projektu są komercjalozwane w ofercie produktowej CimenaVision.

 

W 2020 r. zakończono realizację projektu  „Prace rozwojowe oraz testy w warunkach rzeczywistych autonomicznego i inteligentnego sterownika” nr Umowy: RPLD.01.02.02-10-0006/18-00 z dnia 31.08.2018 r. dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej: I Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działania: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. (AIS)

Wyniki Projektu są komercjalizowane przez Optimus Sp. z o.o.

 

W 2019 r. zakończono realizację projektu "Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”. (ISB)

Wyniki Projektu są komercjalizowane przez LTC Sp. z o.o.

 

W 2018 r. zakończono realizację projektów pt.:

- „Laboratorium Zaawansowanych Technik ICT, Obrazu oraz Bezpieczeństwa, Archiwizacji i Udostępniania Treści Cyfrowych (LZT)”,

- „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych” (PKJ),

- „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz zarządzania treściami w procedurach analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję” (TZT).

Wyniki Projektu są komercjalizowane w ofercie produkktowej CinemaVision.

 

W 2017 r. zakończono realizację projektu „Środowisko rozproszonych, inteligentnych systemów sterowania w biznesie i przemyśle" (RIS).
Wyniki Projektu są komercjalizowane w ofercie produktowej CinemaVision.

 

W 2016 r. zakończono realizację projektu "Kolaudacja i dystrybucja filmów" (KDF). Wyniki Projektu KDF są komercjalizowane w zakresie oferty obsługi udostępniania filmów 4K/6K/8K (również z efektami 3D) w szerokiej gamie procedur kolaudacji. Oferta usługowa zintegrowana z produktami CinemaVision kierowana jest do zdalnie współpracujących producentów i koproducentów podczas postprodukcji filmów.

 

W 2016 r. zakończono realizację projektu "Techniki analizy i konwersji obrazu o rozdzielczości powyżej 4K z efektami 3D podczas rejestracji do 1000 klatek na sekundę" (TAK).
Wyniki projektu wprowadzono do komercyjnej oferty produktów CinemaVision.


W 2016 r. zakończono realizację projektu "Rejestracja obrazu stereoskopowego" (ROS3D), w ramach programu Demonstrator+. Wniosek otrzymał 2. lokatę z 41 wybranych projektów.

Konsorcjum naukowe: FINN Sp. z o.o. (Lider), Stipendium, Isyrius, Open-RnD, Politechnika Łódzka.

Więcej o Projekcie ROS3D oraz na  www.cinemavision.com .

 

W 2015 r. FINN zakończył realizację projektu "Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D" (RIG), w ramach Ścieżki Hi-Tech programu Innotech.

Stipendium jako podwykonawca wykonało szereg prac rozwojowych, a Prezes Zarządu pełnił rolę Kierownika Projektu.

Więcej o Pojekcie RIG oraz na  www.cinemavision.com.