Ankieta

Projekty zrealizowane

W 2018 r. zakończono realizację projektu pt. „Laboratorium Zaawansowanych Technik ICT, Obrazu oraz Bezpieczeństwa, Archiwizacji i Udostępniania Treści Cyfrowych (LZT).Wyniki Projektu są komercjalizowane w ofercie produktowej CinemaVision.

 

W 2017 r. zakończono realizację projektu „Środowisko rozproszonych, inteligentnych systemów sterowania w biznesie i przemyśle" (RIS). Wyniki Projektu są komercjalizowane w ofercie produktowej CinemaVision.

 

W 2016 r. zakończono realizację projektu "Kolaudacja i dystrybucja filmów" (KDF). Wyniki Projektu KDF są komercjalizowane w zakresie oferty obsługi udostępniania filmów 4K/6K/8K (również z efektami 3D) w szerokiej gamie procedur kolaudacji. Oferta usługowa zintegrowana z produktami CinemaVision kierowana jest do zdalnie współpracujących producentów i koproducentów podczas postprodukcji filmów.

 

W 2016 r. zakończono realizację projektu "Techniki analizy i konwersji obrazu o rozdzielczości powyżej 4K z efektami 3D podczas rejestracji do 1000 klatek na sekundę" (TAK). Wyniki projektu wprowadzono do komercyjnej oferty produktów CinemaVision.


W 2016 r. zakończono realizację projektu "Rejestracja obrazu stereoskopowego" (ROS3D) , w ramach programu Demonstrator+. Wniosek otrzymał 2. lokatę z 41 wybranych projektów.

Konsorcjum naukowe: FINN Sp. z o.o. (Lider), Stipendium, Isyrius, Open-RnD, Politechnika Łódzka.

Zapraszamy na strony Projektu www.ros3d.finn.pl oraz www.cinemavision.com .

 

W 2015 r. FINN zakończył realizację projektu "Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D" (RIG), w ramach Ścieżki Hi-Tech programu Innotech.

Stipendium jako podwykonawca wykonało szereg prac rozwojowych, a Prezes Zarządu pełnił rolę Kierownika Projektu.

Zapraszamy na strony Projektu www.rig.finn.pl oraz www.cinemavision.com.