Ankieta

Projekt TAK

Projekt pt. "Techniki analizy i konwersji obrazu o rozdzielczości powyżej 4K z efektami 3D podczas rejestracji do 1000 klatek na sekundę"

Projekt zrealizował Instytut Nauki i Techniki Stipendium.

Celem Projektu było opracowanie nowej technologii metod analizy i konwersji obrazu oraz nowego modelu procesu produkcji filmu opartego na przedmiotowej technologii zaimplementowanej w instalacji demonstracyjnej osprzętu filmowego i narzędzi informatycznych, automatyzujących rejestrację obrazu o rozdzielczości co najmniej 4K, z efektami stereoskopowymi bazującymi na wysokim klatkażu, nawet do 1000 klatek na sekundę (1000 fps).

Wykonane prace rozwojowe wskazały skuteczne metody oraz ulepszone, wydajne algorytmy analizy i konwersji obrazu. Następnie skoncentrowano się na implementacji wyników prac w oprogramowaniu oraz usprawnieniu automatyki ustawiania kamer i obiektywów na rigu sterowanym komputerowym kontrolerem, uzyskaniu integralności produktów CinemaVision w procesie filmowania.

Wyniki projektu wprowadzono w 2016 r. do komercyjnej oferty produktów CinemaVision.