Ankieta

Projekt SWP

Podstawowe informacje na temat założeń Projektu „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści".

 

baner_na_dokumenty_color.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści
Nr Umowy POIR.01.01.02-00-0097/15-00

 

Projekt zrealizował FINN Sp. z o.o.

Podwykonawą prac rozwojowych był Instrytut Nauki i Techniki STIPENDIUM

Celem Projektu było opracowanie prototypów nowego Systemu Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści (systemu BDAID) oraz nowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych. Nowy system integruje działanie produktów CinemaVision, których FINN jest współproducentem.

Produkty pochodzą m.in. z projektów badawczych ROS3D oraz RIG, realizowanych z udziałem Wnioskodawcy w programach Demonstrator+ oraz Hi-Tech.
Przedmiotowe prace rozwojowe wykorzystały również wyniki badań przemysłowych metod analizy, konwersji i rejestracji obrazu oraz procesu filmowania z wymienionych projektów B + R.

Komercjalizacja wyników Projektu wynika z wszechstronności nowego systemu BDAID i efektywnościnowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu oraz uzyskania wysokich i kompleksowych umiejętności niezbędnych do pełnienia roli producenta/koproducenta. Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.

Projekt pt. System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00 (z dn. 24.11.2015 r.) realizowano w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji Projektu:  od 2015.10.01 do 2020.12.31 (63 miesiące)

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 9 644 018,60 PLN.

Wartość dofinansowania Projektu: 5 786 411,16 PLN.

 

Spis zamówień dotyczących realizacji Projektu SWP


Poniżej prezentujemy film o produktach Systemu CinemaVision.

System CinemaVision - film promocyjny 3D UHD