Ankieta

Projekt ISB

Podstawowe informacje na temat założeń Projektu "Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów" - ISB

Projekt zrealizowało LTC Sp. z o.o.

Podwykonawą prac rozwojowych był Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM.


Celem Projektu było opracowanie prototypów nowego Inteligentnego Systemu Bezpieczeństwa (ISB) opartego na nowatorskim systemie znakowania dokumentów oraz nowego Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji Treści Cyfrowych, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych.

Uzyskane nowe rozwiązania i mechanizmy niezaprzeczalności zapewniają jednoznaczną identyfikację kanału potencjalnych wycieków poufnych informacji i pospolitej kradzieży własności intelektualnej. Wyniki Projektu są wszechstronnie  komercjalizowane przez LTC Sp. z o.o.

Inteligentny system bezpieczeństwa

GWARANCJA POUFNOŚCI I AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW W EZD

ISB-EZD AKTYWNIE monitoruje i analizuje bezpieczeństwo działań biznesowych (tzw. aktywności, realizowanych przeważnie jako procesy biznesowe) pod kątem zagrożeń dla autentyczności i poufności.

INTELIGENTNE WYKRYWANIE WYCIEKÓW DOKUMENTÓW

System GWARANTUJE AUTENTYCZNOŚĆ i POUFNOŚĆ dokumentów udostępnionych „na zewnątrz”, czyli wydrukowanych, pobranych przez użytkownika z systemu, wysłanych np. pocztą elektroniczną oraz dokumentów udostępnionych w chmurze. AUTOMATYCZNIE tworzony dziennik zdarzeń gromadzi pełną informację o zdarzeniach, która również AUTOMATYCZNIE jest analizowana przez inteligentne algorytmy

SKALOWALNOŚĆ SYSTEMU ISB-EZD

Jest odpowiedzią na potrzeby klientów zarówno dużych jak i małych organizacji.

Skalowalność systemu uzyskiwana jest poprzez m.in.:

  • zastosowanie nowoczesnej technologii budowy systemu;
  • wykorzystanie architektury SOA;
  • elastyczny model zarządzania procesami biznesowymi;
  • możliwość pracy w chmurze oraz współpracy z systemami/usługami pracującymi w chmurze;
  • zastosowanie skalowalnej infrastruktury dedykowanego modułu sprzętowego.

Projekt pt.  Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów  ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Czas realizacji Projektu:  2016.07.01   2019.03.31 (33 miesiące)

Więcej informacji na stronie Projektu ISB www.isb-ezd.pl.