Ankieta

Projekt KDF

Podstawowe informacje na temat założeń Projektu „Kolaudacja i dystrybucja filmów".

Projekt został zrealizowany FINN Sp. z o.o. w konsorcjum naukowym z Instytutem Nauki i Techniki Stipendium.

Celem Projektu było opracowanie instalacji demonstracyjnej systemu obsługi kolaudacji filmów oraz modelu procesu kolaudacji i udostępniania filmu. Nowe rozwiązania określane w skrócie CV.KDF zintegrowały działanie produktów CinemaVision (CV), których wnioskodawca jest współproducentem. Technologie i produkty CV pochodzą z projektów B+R zrealizowanych z udziałem Wnioskodawcy w programach Demonstrator+, Hi-Tech oraz POIR.

Zrealizowane badania przemysłowe i prace rozwojowe usunęły wybrane problemy technologiczne, wykorzystując również wyniki ww. projektów B+R, w zakresie metod analizy i konwersji obrazu. Wdrożono nowe techniki kompresji/konwersji, znakowania, szyfrowania, wyszukiwania i dostępu zastosowane do bardzo dużej liczby plików, znacznej wielkości, zapisanych w różnych formatach.

Wyniki Projektu KDF są komercjalizowane w zakresie oferty obługi udostępniania filmów 4K/6K/8K (również z efektami 3D) w szerokiej gamie procedur kolaudacji. Oferta usługowa zintegrowana z produktami CinemaVision od 2016 r. kierowana jest do zdalnie współpracujących producentów i koproducentów podczas postprodukcji filmów.