Ankieta

IMW

Projekt pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów”

 

Projekt pt. „Inteligentny monitoring wizyjny kontenerów”
nr Umowy z NCBR: POIR.04.01.04-00-0157/17-00 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
wybrany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizuje konsorcjum naukowe w składzie:

 

Czas realizacji Projektu: od  01.07.2019 r. do 31 .03.2022 r. (33 miesięce)

Wartość Projektu ogółem: 6 955 105,88 PLN

Kwota dofinansowania: 6 076 875,29 PLN

 

Celem naukowo-technicznym było opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu o nazwie własnej IMW w postaci inteligentnego systemu monitoringu wagonów kolejowych.

Celem biznesowym jest uzyskanie skuteczności i efektywności produktu IMW, umożliwiającego świadczenie pakietu usług monitorowania, w tym:

  • inteligentną analizę danych monitorujących pozwalającą na oszacowanie ryzyka i prognozowanie kosztów serwisu, wykorzystującą dane czasu rzeczywistego o stanie technicznym wagonów oraz powiązane z nimi dane geolokalizacyjne,
  • wykrywanie usterek wagonów towarowych (powierzchnie płaskie flat wheel, nalepy, narosty) poprzez diagnostykę wibracyjną oraz sieć sensorów (czujniki temperatury łożysk, czujnik ciśnienia gazu w cysternie),
  • prognozowanie awarii oraz usterek oraz prowadzenie działań zapobiegających (tzw. predictive maintenance).

Rezultaty Projektu charakteryzują się innowacyjnością co najmniej w skali rynku europejskiego, z uwagi na:

  • inteligentną analizę biznesową realizowaną w oparciu o dane monitoringu oraz fuzję informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • bezpieczną transmisję danych i inteligentne wykrywanie naruszeń poufności,
  • wiarygodne i niezawodne mechanizmy monitorowania stanu technicznego wagonów.

Kluczowym elementem infrastruktury badawczej wykorzystywanym podczas prac rozwojowych był  Tor Doświadczalny Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie o długości ponad 7,5 km. Tor posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Wyposażenie infrastruktury toru jest unikatowe w skali europejskiej.

Produkty systemu IMW są przedmiotem skutecznej komercjalizacji - informacje na stronach przedsiębiorców realizujących Projekt IMW. 

Dokumenty